Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
Objektif SISPAA
» Untuk menyelesaikan aduan dengan cekap, adil dan berkesan berdasarkan Piagam Pelanggan JPJ;
» Untuk meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam;
» Untuk menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam;
» Untuk mengurangkan aduan yang berulang-ulang terhadap perkhidmatan awam;
» Untuk memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam;
» Untuk memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan;
» Untuk mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam; dan
» Untuk mendapatkan maklum balas orang ramai bagi menjayakan program pembangunan Kerajaan.
Disclaimer | Privacy & Policy
Hak Cipta 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader